افتخاري ديگر از هوروش بند
خبر مسرت‌بخش، همواره دل را شاد و لحظه‌ها را ماندگار می‌سازد
و اینک خبر شادمانه موفقیت مهدي عزيز نیز مایه مباهات است 😍
انتخاب اهنگ (( ماه پيشوني )) به عنوان اهنگ برتر از ديدگاه مردم در بزرگترين نظر سنجي رسانه موسيقيي ما بسي باعث شادي و افتخار براي خانواده بزرگ هوروش بند شده است 🙏
مهدي جان عزيزه دل ها تبريك صميمانه ما را پذيرا باش
از طرف اعضاي كانون هواداران هورش بند 😍

@hoorosh.band
@mehdidarabi.music
@hamidfarizand
@masoudjahani
@kanoonhooroshband
@rezapourrazavioriginal
@musicema
@amiramraei_artwork

#hoorosh_band
#masoudjahani #hooroshband #hoorosh #mehdidarabi #music #ahang #darabi #jahani #taraneh #concert #هوروش #هوروش_باند #مهدي_دارابي #مهدي #دارابي #كنسرت #موزيك_هوروش_بند #بهترين #موسيقي_ما #اتحاد_كانون_هواداران_هوروش_بند
#كانون_هواداران_هوروش_بند